CREZUL NOSTRU

 


Biblia (Sfânta Scriptură) este Cuvântul lui Dumnezeu fără greşeală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă. (2 Timotei 3:16)

Dumnezeu există în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. (1 Ioan 5:7) Domnul Isus Hristos este Singurul Fiu al lui Dumnezeu, conceput prin Duhul Sfânt şi născut din Fecioara Maria.

Că El a fost rastignit, îngropat si a înviat din morti. Ca El s-a înaltat la ceruri si astazi sta la dreapta Tatalui ca Mijlocitor.

Harul lui Dumnezeu a făcut şi face posibilă mântuirea omului prin jertfa Domnului Isus Hristos. (Ioan 3:16)

Mântuirea este condiţionată de credinţă, pocăinţă şi naşterea din nou. (2 Petru 3:9; Evrei 11:6; Ioan 3:3-5)

Botezul în apă, care se acordă persoanelor care cred şi care s-au întors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură cufundare în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. (Matei 28:20)

Instituirea Cinei Domnului este pentru Biserică. Participarea la Cina Domnului constituie o proclamare a morţii Domnului Isus Hristos. (1 Corinteni 11:23-29)

Făgăduinţa botezului cu Duhul Sfânt pentru toţi credincioşii. (Fapte 2:4,39) Atât naşterea din nou cât şi botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmate de roada Duhului Sfânt. (Galateni 5:22-23)

Existenţa Bisericii lui Dumnezeu fondată de către Domnul Isus Hristos ca organism unitar şi viu. (1 Timotei 3:15)

 

 

 

© 2024 Elim Atlanta Romanian Pentecostal Church |  Website by credo.tv
Back to Top